DESPRE NOI

 

OBIECTIVELE FUNDAŢIEI

Înfiinţată la 5.01.1994, Fundaţia “Axis” şi-a fixat prin statut obiectivul de a promova în mediul universitar valorile culturii şi demo­craţiei, propunînd programe şi activităţi specifice:

realizarea unor programe de educaţie pentru democraţie şi cultură civică;

formarea şi sprijinirea specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în mediul universitar;

subvenţionarea de proiecte culturale semnificative, cu destinaţie academică;

crearea unui cadru prielnic dialogului academic, prin organizarea unor pro­grame interdisciplinare de cercetare, în care să se regăsească teme de interes cultural, istoric,  social şi politic actuale;

iniţierea unor programe proprii de cercetare;

înfiinţarea şi funcţionarea unei edituri proprii, numite Editura Fundaţiei “Axis”; publicarea de cărţi, cursuri, broşuri, cu caracter universitar;

editarea de reviste profesionale stu­den­ţeşti şi academice de specialitate;

realizarea unui centru de investigaţii sociologice, de sondare a opiniei publice şi marketing informaţional;

crearea şi susţinerea de grupuri (orga­nizaţii) profesionale studenţeşti;

organizarea de întâlniri (colocvii, semi­narii, simpozioane, conferinţe) naţionale şi internaţionale;

organizarea unor stagii de pregătire pentru admiterea în universitate şi de per­fecţionare pentru  studenţi şi absolvenţi;

acordarea de burse pentru studenţi şi cercetători în ştiinţele umaniste;

instituirea de premii pentru creaţie în domeniul umanistic. 

    
RECOMANDĂRI
 
          
PUBLICAŢIILE EDITURII AXIS
                                         

  

Posted in Uncategorized | Comments Off