PROIECTE

 

Între proiectele realizate, amintim:

 • simpozionul internaţional “Societatea civilă şi mecanismele ei”, organizat în colaborare cu Primăria şi Prefectura Iaşi, cu participarea unor specialişti din SUA;
 • festivalul naţional de umor studenţesc;
 • serile “Dialog” – dezbateri  bilunare pe teme de interes istoric, civic, politic şi filosofic;
 • audiţii muzicale în Aula Bibliotecii Uni­ver­sitare “Mihai Eminescu” Iaşi, cu participarea studenţilor de la Academia de Arte “George Enescu”;
 • înfiinţarea unei edituri proprii, numite Editura Fundaţiei “Axis”;
 • editarea unor publicaţii culturale studen­ţeşti (Ore studenţeşti, Dialog) şi academice;
 • editarea a peste 100 de cărţi şi cursuri cu caracter universitar;
 • organizarea unor sondaje sociologice de opinie cu participare naţională, avînd susţinerea şi colaborarea specialiştilor în domeniu din Universităţi consacrate (Iaşi, Cluj, Timişoara, Bucureşti, Craiova, Braşov, Galaţi);
 • implicarea în organizarea simpozionului “Centenarul sociologiei româneşti” (1997), cu participare internaţională, a Şcolii Sociologice de vară (2002-2005) şi a Semi­narului Internaţional de Filosofie (2004);
 • organizarea anuală a Şcolii sociologice franco-române;
 • derularea unor proiecte Debate la nivel naţional;
 • participarea membrilor fundaţiei la sim­po­zioane şi colocvii studenţeşti sau la reuniuni ale organizaţiilor studenţeşti non-guvernamentale; 
 • colaborarea cu alte fundaţii şi organizaţii (Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă, Fundaţia Areopagus, Fundaţia culturală “Ginta latină”, AIESEC, DJTS Iaşi), în baza unor programe comune.

Comments are closed.