ISTORIE

 

  Gheorghe Cliveti, Liberalismul românesc,. Eseu istoriografic  1996
  Gheorghe Iacob, Economia României (1859-1939). Fapte, legi, idei, 1996
  Ion Agrigoroaei, Gh. Iacob (coordonatori) Arhivele Moldovei, I-II, 1994-1995 1996
  Gheorghe Cliveti, România şi crizele internaţionale, 1853-1913 1997
  Gh. Iacob, Introducere în diplomaţie 1998
  Maria Cojocaru, Managementul serviciilor de asistenţă socială 2003 
  Ion Agrigoroaiei, Opinie publică şi stare de spirit în vremea Războiului de Întregire şi a Marii Uniri 2004 
  Dorel Paraschiv, Amfore romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec I – VII p Chr) 2006 
Ştefan Plugaru, Privire în oglindă: Pogăneştii din dreapta şi din stânga râului Prut – file de istorie 2007 
  Gicu Valentin Dogaru, Protecţionism şi naţiune Mihail Manoilescu 2008 

 

  Gheorghe Cliveti, Liberalismul românesc,. Eseu istoriografic  1996
  Gheorghe Iacob, Economia României (1859-1939). Fapte, legi, idei, 1996
  Ion Agrigoroaei, Gh. Iacob (coordonatori) Arhivele Moldovei, I-II, 1994-1995 1996
  Gheorghe Cliveti, România şi crizele internaţionale, 1853-1913 1997
  Gh. Iacob, Introducere în diplomaţie 1998
  Maria Cojocaru, Managementul serviciilor de asistenţă socială 2003 
  Ion Agrigoroaiei, Opinie publică şi stare de spirit în vremea Războiului de Întregire şi a Marii Uniri 2004 
  Dorel Paraschiv, Amfore romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec I – VII p Chr) 2006 
Ştefan Plugaru, Privire în oglindă: Pogăneştii din dreapta şi din stânga râului Prut – file de istorie 2007 
  Gicu Valentin Dogaru, Protecţionism şi naţiune Mihail Manoilescu 2008