CENSOP MOLDOVA

 

Centrul de Sondare a Opiniei Publice Moldova  
Adresa: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie, Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială, B-dul Carol I, nr. 11, tel/fax: 0232212522; 02322012180
Cod fiscal: 5641138 Cont bancar: 2511.010319.28CEC, sucursala Iaşi
Sondaje şi barometre de opinie publicăMonitorizări media Studii de imagine (instituţii, partide, lideri) Campanii de relaţii publice şi electoraleCampanii de publicitate
…este o structură de cercetare constituită prin iniţiativa Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Echipa este alcătuită din cadre didactice cu îndelungată experienţă în domeniul cercetărilor sociale, cercetători, doctoranzi, masteranzi şi studenţi cu aptitudini deosebite pentru realizarea de studii şi anchete social-economice.
DIRECTOR:conf. univ. dr. Adrian Netedu   smooth@uaic.ro  

DOMENII DE ACTIVITATE

 

Anchete sociologice şi studii de opinie  Studii de comunicare publică  Marketing, publicitate, advocacy 
Sondaje şi barometre de opinie publicăRealizarea şi interpretarea bazelor de dateStudii demogafice zonaleCercetări privind dezvoltarea comunităţilor rurale Cercetări de urbanism Cercetări privind calitatea vieţii sociale Cercetări privind implementarea politicilor publice şi a programelor europene Campanii de relaţii publice şi electoraleStudii de imagine (instituţii, partide, lideri)Studii de audienţă mass-mediaAnalize retorice şi de conţinut  Cercetări organizaţionale (întreprindei, instituţii, firme) Campanii de publicitateConsultanţă în domeniul publicităţii Monitorizări media (discurs social, economic, politic) Campanii de advocacy (influenţare)

 

Opinion Survey Center Moldova  
Address: “Al. I. Cuza” University, Iasi, Department of Philosophy and Social Sciences,  11 Carol I, Tel./ Fax 0232212522, 02322012180
Tax code: 5641138 Bank Account: 2511.010319.28 CEC, Iasi Branch
Surveys and media monitoring Image studies (institutions, parties, leaders)

Electoral and public relation campaigns. Publicity campaigns
It is a research structure organized at the initiative of the Sociology and Social Assistance Branch at the Department of Philosophy and Social Sciences, “Al. I. Cuza” University, Iasi. The team is made up of teaching staff experienced in the field of social research, researchers, doctoral students, graduate students and outstanding undergraduates, with special aptitudes in devising socio-economic studies and investigations.
DIRECTOR:conf. univ. dr. Adrian Netedu   smooth@uaic.ro  

FIELDS OF ACTIVITY

 

Sociological and opinion surveys Public Communication Studies Marketing, advertising, advocacy
Public opinion surveys

Devising and interpretation of databases

Area demographic studies

Research regarding the development of rural communities

Research regarding the quality of social life

Research regarding the implementation of public policies and European programs

Campaigns of electoral and public relations. Image studies (institutions, parties, leaders). Mass-media audience surveys. Content and rhetorical analyses. Organizational research (companies, institutions, business) Publicity campaigns

Publicity consulting

Media monitoring (social, political, economic discourse)

Advocacy Campaigns