ŞTIINŢE FUNDAMENTALE ŞI INFORMATICĂ

 

  Alina Ştefanache; Alina Monica Miftode; Maria Miftode, Chimie anorganică 2007
Ionel Boamfă, Ţara Oltului – Studiu de geografie istorică cu privire specială asupra relaţiilor cu toponimia 2007
George Chelaru (coord), Sistem de Management Integral Asistat de Calculator   2008
  Gheorghe Georgescu, Bogdan Neagu, Proiectarea şi exploatarea asistată de calculator a sistemelor publice de repartiţie şi distribuţie a energiei electrice 2010
Vasile Bogdan, Daniela Damian, Alina Hârlab, Teste şi probleme de statistică managerială 2010

 

  Alina Ştefanache; Alina Monica Miftode; Maria Miftode, Chimie anorganică 2007
Ionel Boamfă, Ţara Oltului – Studiu de geografie istorică cu privire specială asupra relaţiilor cu toponimia 2007
George Chelaru (coord), Sistem de Management Integral Asistat de Calculator   2008
  Gheorghe Georgescu, Bogdan Neagu, Proiectarea şi exploatarea asistată de calculator a sistemelor publice de repartiţie şi distribuţie a energiei electrice 2010
Vasile Bogdan, Daniela Damian, Alina Hârlab, Teste şi probleme de statistică managerială 2010