PROIECTE

 

Între proiectele realizate, amintim:

 • simpozionul internaţional “Societatea civilă şi mecanismele ei”, organizat în colaborare cu Primăria şi Prefectura Iaşi, cu participarea unor specialişti din SUA;
 • festivalul naţional de umor studenţesc;
 • serile “Dialog” – dezbateri  bilunare pe teme de interes istoric, civic, politic şi filosofic;
 • audiţii muzicale în Aula Bibliotecii Uni­ver­sitare “Mihai Eminescu” Iaşi, cu participarea studenţilor de la Academia de Arte “George Enescu”;
 • înfiinţarea unei edituri proprii, numite Editura Fundaţiei “Axis”;
 • editarea unor publicaţii culturale studen­ţeşti (Ore studenţeşti, Dialog) şi academice;
 • editarea a peste 100 de cărţi şi cursuri cu caracter universitar;
 • organizarea unor sondaje sociologice de opinie cu participare naţională, avînd susţinerea şi colaborarea specialiştilor în domeniu din Universităţi consacrate (Iaşi, Cluj, Timişoara, Bucureşti, Craiova, Braşov, Galaţi);
 • implicarea în organizarea simpozionului “Centenarul sociologiei româneşti” (1997), cu participare internaţională, a Şcolii Sociologice de vară (2002-2005) şi a Semi­narului Internaţional de Filosofie (2004);
 • organizarea anuală a Şcolii sociologice franco-române;
 • derularea unor proiecte Debate la nivel naţional;
 • participarea membrilor fundaţiei la sim­po­zioane şi colocvii studenţeşti sau la reuniuni ale organizaţiilor studenţeşti non-guvernamentale; 
 • colaborarea cu alte fundaţii şi organizaţii (Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă, Fundaţia Areopagus, Fundaţia culturală “Ginta latină”, AIESEC, DJTS Iaşi), în baza unor programe comune.

 

Successful projects:

The international symposium “Civil Society and Its Mechanisms”, organized in cooperation with the City Hall and Prefecture of Iasi, as well as some specialists from U.S.A.

Students’ National Festival of Humour

The “Dialogue” meetings – fortnightly debates on philosophical, political, civic and historical themes

Auditions in the “Mihai Eminescu” Library Hall in Iasi, with the participation of students from the “George Enescu” Academy of Arts

The foundation of the Axis Foundation Publishing House

Editing students’ and academic publications (Ore studentesti, Dialog)

Editing and publishing over 100 academic and didactic titles

Organizing opinion surveys at a national scale, cooperating with specialists from universities in Iaşi, Cluj, Timişoara, Bucureşti, Craiova, Braşov, Galaţi.

Participation in organizing the international symposium “The Centenary of Romanian Sociology” (1997), the Summer School in Sociology (2002-2005) and the International Seminar of Philosophy (2004)

Annual organization of the French-Romanian School in Sociology

National running of some Debate projects

Participation of the Foundation members in students’ symposiums and conferences, in meetings of students’ non-governmental organizations

Cooperation with other foundations and organizations (SOROS Foundation, AREOPAGUS Foundation, “Ginta latina” Cultural Foundation, AIESEC, DJTS Iasi), based on mutual interests.