EDITURA FUNDAŢIEI AXIS

Redactor-şef
Horia PĂTRAŞCU h_patrascu@yahoo.com

 

Cu 110 titluri şi 87 de autori publicaţi până în prezent, cu 17 serii ale colecţiei sale Universitaria, editura Fundaţiei  AXIS poate fi socotită, pe bună dreptate, una din cele mai importante şi de succes edituri de profil.

Specializată în publicarea lucrărilor universitare şi academice de o înaltă ţinută ştiinţifică, editura Fundaţiei  AXIS a avut şi are privilegiul să reunească în rândul autorilor publicaţi sub simbolul AXIS personalităţi de prestigiu ale vieţii intelectuale româneşti.

Având un singur dar ferm criteriu – excelenţa contribuţiilor – editura AXIS a publicat în decursul timpului cărţi aparţinând tuturor domeniilor ştiinţei de la filosofie la informatică, de la politologie la tehnică.

În cei şaptesprezece ani de activitate – editura funcţionând din 1994 –  AXIS a editat de asemenea cinci reviste academice, acestea evidenţiindu-se prin seriozitatea şi originalitatea articolelor publicate, obţinând cotaţii ştiinţifice importante, mergând până la indexarea în baza de date ISI Thomson.

Editura AXIS este în continuare deschisă publicării acelor contribuţii, originale,  valoroase şi folositoare ale cercetătorilor români, indiferent de vârsta sau de domeniul lor de expertiză. Manuscrisele pot fi trimise tot timpul anului – în format electronic – la adresa de e-mail: faxis@uaic.ro Toate propunerile vor primi un răspuns din partea comitetului de lectură în termen de maxim o lună de la data primirii mesajului.

Chief Editor: Horia Patrascu

Horia PĂTRAŞCU h_patrascu@yahoo.com

 

With 110 titles and 87 authors published so far, with 17 series of its Universitaria collection, the Axis Publishing House can legitimately be considered one of the most important and successful academic publishing houses.

Specialized in publishing high quality academic works, the publishing house of the Axis Foundation has had the privilege of bringing together, from among the published authors, authoritative personalities of the Romanian intellectual and cultural life.

Guided by a single yet sound criterion – the excellence of contributions – the Axis Publishing House has published books belonging to all fields of science, from philosophy to informatics, from politology to technics.

In its 17 years of activity – since 1994 – The Axis Publishing House has edited 5 academic journals, with outstandingly qualitative articles, which led to obtaining important scientific rankings, ISI Thomson included.

The Axis Publishing House continues to be open to publishing original, valuable and applicable contributions of Romanian and foreign researchers. The manuscripts can be submitted all year round, electronically, to faxis@uaic.ro.  All authors will be replied within a month.