COLECŢIA UNIVERSITARIA

 

Colecţia Universitaria reprezintă una din cele mai active şi mai longevive colecţii ce vizează publicarea de cărţi, cursuri şi broşuri cu caracter universitar. Utilitatea colecţiei Universitaria pe piaţa stiintifica este dovedită de interesul constant manifestat în decursul timpul pentru lucrările publicate în cadrul acesteia de către studenţi, cercetători şi cadre didactice. Colecţia Universitaria urmăreşte să contribuie la încurajarea şi susţinerea producţiei de lucrări ştiinţifice de un înalt nivel şi să răspundă cerinţelor actuale ale pieţei stiinţifice. Nu în ultimul rând, colecţia Universitaria se adresează şi publicului larg cultivat – cărţile sale venind în întâmpinarea preocupărilor de îmbogaţire şi aprofundare a cunoştinţelor celor interesaţi de noutăţile dintr-un anumit domeniu, ţinând cont de faptul că una din exigenţele societăţii actuale este reprezentată de o formare şi informare continue.

Colecţia Universitaria însumează 17 serii:

ANTROPOLOGIE

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

COMUNICARE

DIDACTICĂ

FILOSOFIE

HERMENEUTICĂ

ISTORIE

LITERATURĂ

MEDICINĂ

MUZICĂ

PSIHOLOGIE

POLITOLOGIE

RELIGIE

SOCIOLOGIE

ŞTIINŢE FUNDAMENTALE ŞI INFORMATICĂ

ŞTIINŢE JURIDICE

TEHNICĂ

 

The Universitaria Collection represents one of the most active and long-lasting collections that aims at publishing academic books and course support. The usefulness of this collection on the scientific market is proven by the constant interest manifested in time for the works published here by students, researchers and the academic staff. The Universitaria Collection aims at contributing to the encouragement and support of high quality scientific and academic works and thus at satisfying the present needs of the scientific community. Last but not least, the collection addresses the large public – its books helping the enrichment and development of knowledge in those interested in a particular field, taking into account that one of the exigencies of our contemporary society is the continuous formation.

Universitaria Collection has 17 series:

ANTHROPOLOGY

SOCIAL ASSISTANCE

COMMUNICATION

DIDACTICS

PHILOSOPHY

HERMENEUTICS

HISTORY

LITERATURE

MEDICINE

MUSIC

PSYCHOLOGY

POLITOLOGY

RELIGION

SOCIOLOGY

FUNDAMENTAL SCIENCES AND INFORMATICS

LAW

TECHNICAL SCIENCES